gmail.comMEMBERSHIP DIRECTORY

 

AROMATHERAPY MASSAGE 

 

Hsiao-Wan, Su jessiesu0708@gmail.com
Hsien-Tzu, Yeh yehtzu@gmd.tcu.edu.tw
Pei-Ying, Yeh zoeyeh11@gmail.com
Yueh-Yun tsukikuo@gmail.com

POSTNATAL MASSAGE THERAPY 

Hsiao-Chuan, Wu a0976050499@gmail.com
Yung-Ching, Chen happyday107943@msn.com
Chien-Chen, Liu qqaa1982@hotmail.com
Li-Ting, Liao liutinonee@gmail.com
Wan-Ting, Kao princegrade@gmail.com
Jia-Wen, Chang ffmchang@vghks.gov.tw
Tzu-Yin, Chen yoyo1in0923@gmail.com
Wen-Tzu, Chen duanlian1121@gmail.com
Ya-Ting, Chang loving1116@yahoo.com.tw
Wan-Ting, Chao zhaotene@gmail.com
Li-Fang, Lu isalellu517@gmail.com
An-Yi, Liu a0909230940@gmail.com
Hui-Ju, Yang hom484861@yahoo.com.tw
Ta-Yuan, Peng jun5480p@gmail.com
Li-Yun, Liao jane92020@hotmail.com
Hsin-Hui, Lin tweety770409@yahoo.com.tw
Yun-Ju, Chen trwfj@hotmail.com
Yi-Ling, Huang medea5522@yahoo.com.tw
Tong-Jing, Jhoang a25389302@yahoo.com.tw
Ting-Tzu, Tseng somiya1230@yahoo.com.tw
Su-Fen, Chen otk19651004@gmail.com
Shih-Min, Huang lurkammy@gmail.com
Ya-Ling, Chen ooppink82@gmail.com
Ching-Yu, Chen aaa89266@gmail.com
Yi-Yin, Ling linyiyin58@gmail.com
Chiao-Hua, Wu littlewadot@gmail.com
Sheng-Yin, Lin lorislin730@gmail.com
Ya-Wen, Tan y0912832477@gmail.com
Sheng-Yuan, Lin oh0972@ocloud.com
Hsin-Ting, Yang love120699@gmail.com
Chia-Hua, Liu moon090503@gmail.com
Nien-Tzu, Hsiao kitty801114@gmail.com
Hsin-Yi, Tung genie1234@hotmail.com
Chia-Yi, Chang elaine@gmail.com
Yun-Hsuan, Lee abc800308@yahoo.com.tw
Jia-Jen, Mao love1232282003@gmail.com
Chun-Ya, Kao a8715728@yahoo.com.tw

PREGNANCY MASSAGE 

Lee Ling, Chang j480006@yahoo.com.tw
Ya-Ching, Yang aa185@fy.edu.tw
Wen-Ying, Chen mt008@fy.edu.tw
ELDERLY MASSAGE
SWEDISH BODY MASSAGE
Hsiao-Wei, Yu 1975wei@gmail.com
BABY MASSAGE
CHAKRA MEDITATION
Hsiao-chun, Lin happydaylin0814@gmail.com
Peng-Jui, Chen vovostudio2017@gmail.com
MATERNITY MASSAGE THEREPY
LACTATION MASAGE THERAPY
AROMATHERAPY SPORTS MASSAGE
BODY MASSAGE
FACIAL MASSAGE & SKIN CARE
POSTPARTUM CARE